Zpět

Co nabízíme

Spolupráce mateřské školy
 
* s rodiči 
                  denní kontakt
                  pořádané akce
                  poradenská činnost
                  odklady školní docházky
                  logopedická péče
                  tvořivá činnost
 
se 3. ZŠ         
                  návštěva 1.třídy s dětmi před zápisem do ZŠ                       
                  děti si vyzkouší účast na hodině se školáky
                  koncertní vystoupení s družinou
 
* s Pedagogicko psychologickou poradnou 
                   s odbornou pracovnicí PPP provedení testů s dětmi, u kterých není plně prokázána školní zralost za účasti zákonného zástupce
                   využití poradenské služby
                   vzdělávání pedagogů
 
* s logopedickou poradnou
                    procvičování vad výslovnosti s dětmi, které poradnu navštěvují
 
 * s Policií ČR 
                    preventivní projekt pro předškoláky  „ Co mám vědět než půjdu do  
                                                                                                školy“
                    účast na výtvarných soutěžích
 
 
* s Městskou knihovnou
                    seznamování s prostředím knihovny
                    prohlídky a besedy 
 
* s divadlem Rozmanitostí
                    
 
* s předplaveckou školou Delfi
                     seznamování a hrátky s vodou
                     účast na závodech plavání mezi mateřskými školami
* s házenkářským týmem Černí andělé
                    děti se seznamují s prostředím házené přímo se členkami týmu
* bruslení
                   děti se seznamují s ledem a pod vedením hokejových trenérů se učí na ledu se i pohybovat - bruslit.
 

Uzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu REKONSTRUKCE

Vážení rodiče, z důvodu rekostrukce topení, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpis…

Více informací

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MŠ BUDE UZAVŘENA V DOBĚ OD: 31.7. – 25. 8. 2023 NÁHRADNÍ MŠ V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BUDE MŠ KMOCHA. POKUD BUDE RODIČ POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ MŠ, MUSÍ VYPLNIT FORMULÁŘ: ZÁPIS DO MŠ…

Více informací