Zpět

Berušky

Ve třídě jsou 4-5 leté děti.

  • Anna Zvěřinová, učitelka
  • Melánie Mokrošová, učitelka

Zaměření třídy:

-navazujeme na práci p. učitelek z 1.třídy.

-snažíme se vytvořit příjemné a podnětné prostředí

-každé dítě podporujeme v jeho schopnostech.

-důsledně dbáme na dodržování pravidel, která si stanovíme s dětmi na začátku školního roku, hlavně pravidel slušného chování.

-snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči a dostatečnou informovanost.

-vybavení třídy je přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí.

-učitelky se snaží zachovat dostupnost veškerého vybavení dětem v co největší míře, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat a s čím si budou hrát.

Více informací o třídě


Slavíme Den matek

Děti vyrobily pro svoje maminky přáníčka, upekly linecké a připravily si pro ně krásné překvapení na "Posezení s maminkami". Moc děkujeme všem maminkám, které dorazily. :)

Více informací

Ohrádka pro ovečky

Děti si nejdříve vyrobily ovečky (stříhání, lepení a kreslení vlny), poté společně připravily ovečkám louku. Na vycházce jsme nasbírali klacíky na ohrádku :)

Více informací

Naše jarní louka

S dětmi jsme si vytvořili třídní jarní louku - práce s prstovými barvami :)

Více informací

Vystoupení na velikonočním jarmarku

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Více novinek třídyUzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu REKONSTRUKCE

Vážení rodiče, z důvodu rekostrukce topení, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, ředitelka 1. mateřské školy, Most, přerušuje provoz MŠ Bělehradská. Od pondělí  28.08.2023 je po dobu probíhají rekostrukce pro dětí a personál zajištěno náhradní zázemí v níže uvedených školkách. N Á H R A D N Í   Š K O L K Y: 1.třída KOŤÁTKA           náhradní šk…

Více informací

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MŠ BUDE UZAVŘENA V DOBĚ OD: 31.7. – 25. 8. 2023 NÁHRADNÍ MŠ V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BUDE MŠ KMOCHA. POKUD BUDE RODIČ POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ MŠ, MUSÍ VYPLNIT FORMULÁŘ: ZÁPIS DO MŠ O PRÁZDNINÁCH. TENTO FORMULÁŘ SI VYZVEDNE RODIČ U SVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY A ZDE HO TAKÉ ODEVZDÁ.                     DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Více informací