Zpět

Koťátka

Ve třídě jsou 3-4 leté děti.

  • Marie Kleinová učitelka 
  • Iva Mezni Löblová, učitelka

Zaměření třídy:

Vytváříme přátelskou atmosféru v době příchodu do MŠ.

Adaptujeme se postupně na nové prostředí.

Zvládáme krátké odloučení od rodiny, rozvíjíme prosociální chování.

Učíme se základní hygienické návyky a sebeoslužné dovednosti.

Rozvíjíme základní pohybové dovednosti.

Seznamujeme se s blízkým okolím a s přírodou.

Rozvíjíme kamarádské vztahy.

Rozvíjíme všechny stránky řeči.

Rozvíjíme hudebně pohybové činnosti.

Seznamujeme se s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem.

Více informací o třídě


Beruška k nám přiletěla

Na zádech má sedm teček,její jméno já už znám.Snad mi z dlaně neuteče,než ty tečky spočítám.

Více informací

Kreslíme

Mám pastelky mám,jejich barvy znám.Jen já dobře vím,co si nakreslím.

Více informací

Tři králové

Jak jsme si vyrobili královské koruny - stříhání, malování, skládání. 

Více informací

Vystoupení s dravými ptáky

Ve školce nás navštívil chovatel dravého ptacta a přivezl nám ukázat i některé ze svých ptáčků. Povídal nám o nich, čím se živý, kde žijí.  Do vystoupení byly zapojené i děti. Nakonec nám pan chovatel předvedl pár kouzelnických triků. Děti si celé vystoupení moc užily :)

Více informací

Více novinek třídyTermíny zápisů

Vážení rodiče, zápisy na školní rok 2023/2024, budou probíhat v termínu od středy 3.5.2023 do čtvrtka 4.5.2023. Bližší informace budou zveřejněny v nejbližších dnech. 

Více informací

Sférické kino ve školce

Do školky za námi přijede sférické  kino. Prosíme doneste 100,- kč / dítě. 

Více informací

Šnečí pohádka

V pondělí 27.3.2023 jdeme s dětmi na představení Šněčí pohádka do Divadla rozmanitostí.  Prosíme přineste 80,- korun/dítě. 

Více informací