Zpět

Koťátka

Ve třídě jsou 3-4 leté děti. 

  • Iva Mezni Löblová, učitelka
  • Petra Tóthová, učitelka

Zaměření třídy:

Vytváříme přátelskou atmosféru v době příchodu do MŠ.

Adaptujeme se postupně na nové prostředí.

Zvládáme krátké odloučení od rodiny, rozvíjíme prosociální chování.

Učíme se základní hygienické návyky a sebeoslužné dovednosti.

Rozvíjíme základní pohybové dovednosti.

Seznamujeme se s blízkým okolím a s přírodou.

Rozvíjíme kamarádské vztahy.

Rozvíjíme všechny stránky řeči.

Rozvíjíme hudebně pohybové činnosti.

Seznamujeme se s výtvarnými technikami a výtvarným materiálem.

Více informací o třídě


Květinový týden

Celý týden jsme se věnovali květinám, vybarvovali jsme omalovánky, vyrobili jsme si květinovou čelenku a společně jsme zasadily všechny rostlinky, které děti s rodičemi přinesly. Moc děkujeme rodičům za spolupráci ! 

Více informací

Vyrábíme prasátka

Pašík, Čuník, prasátko,kanec, nebo selátko. Na dvorku i v lese žije, rypáčkem si v zemi ryje. Prasátko to naše jea  Vašík se jmenuje. 

Více informací

Výroba květináčků

Děti si nejdříve nabarvily květináčky a poté si do nich s dopomocí zasadily osení. 

Více informací

Koťátka v divadle

S dětmi jsme se byli podívat na představení Šnečí pohádka do Divadla rozmanitostí.

Více informací

Více novinek třídyUzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu REKONSTRUKCE

Vážení rodiče, z důvodu rekostrukce topení, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, ředitelka 1. mateřské školy, Most, přerušuje provoz MŠ Bělehradská. Od pondělí  28.08.2023 je po dobu probíhají rekostrukce pro dětí a personál zajištěno náhradní zázemí v níže uvedených školkách. N Á H R A D N Í   Š K O L K Y: 1.třída KOŤÁTKA           náhradní šk…

Více informací

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MŠ BUDE UZAVŘENA V DOBĚ OD: 31.7. – 25. 8. 2023 NÁHRADNÍ MŠ V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BUDE MŠ KMOCHA. POKUD BUDE RODIČ POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ MŠ, MUSÍ VYPLNIT FORMULÁŘ: ZÁPIS DO MŠ O PRÁZDNINÁCH. TENTO FORMULÁŘ SI VYZVEDNE RODIČ U SVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY A ZDE HO TAKÉ ODEVZDÁ.                     DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Více informací