Zpět

Krtečci

Ve třídě jsou 5-7leté děti.

  • Helena Wozniaková, učitelka

Zaměření třídy:

Integrujeme předškoláky do kolektivu nových dětí.

Respektujeme ostatní děti i dospělé.

Respektujeme dohodnutá pravidla i režim dne.

Zvládáme řešení běžných situací.

Rozvíjíme připravenost na vstup do ZŠ.

Upevňujeme získané zkušenosti a dovednosti.

Vytváříme pohodovou atmosféru.

Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností.

Více informací o třídě


Květinový týden

S dětmi jsme si vyzkoušely, jaké to je, být zahradníkem. Děti se učily pracovat se zahradnickým nářadím a jak správně sázet květiny :) 

Více informací

Den maminek

S dětmi jsme vyrobili a odnesli dárečky do domova seniorů v ul. J. Wolkera, děti babičkám zazpívaly, zatančily a předaly jim dárečky ke dni maminek :) 

Více informací

Slavíme den matek

Děti pro maminky vyrobily malé dárečky a připravily si pro ně zážitkové odpoledne "Posezení s maminkami"

Více informací

Co děláme ve třídě

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Více novinek třídyUzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu REKONSTRUKCE

Vážení rodiče, z důvodu rekostrukce topení, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, ředitelka 1. mateřské školy, Most, přerušuje provoz MŠ Bělehradská. Od pondělí  28.08.2023 je po dobu probíhají rekostrukce pro dětí a personál zajištěno náhradní zázemí v níže uvedených školkách. N Á H R A D N Í   Š K O L K Y: 1.třída KOŤÁTKA           náhradní šk…

Více informací

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MŠ BUDE UZAVŘENA V DOBĚ OD: 31.7. – 25. 8. 2023 NÁHRADNÍ MŠ V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BUDE MŠ KMOCHA. POKUD BUDE RODIČ POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ MŠ, MUSÍ VYPLNIT FORMULÁŘ: ZÁPIS DO MŠ O PRÁZDNINÁCH. TENTO FORMULÁŘ SI VYZVEDNE RODIČ U SVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY A ZDE HO TAKÉ ODEVZDÁ.                     DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Více informací