Zpět

Kytičky

Ve třídě se setkávají děti od 5 do 7 let.

  • Dana Houšková, zástupkyně ředitele školy, učitelka
  • Eliška Garlíková, učitelka
  • Iva Heráková, asistent pedagoga

Zaměření třídy:

Pracujeme s dětmi ve skupinách i individuálně.

Probouzíme v nich lásku k přírodě a zájem o její ochranu.

Zařazujeme aktivity s důrazem na environmetální výchovu.

Učíme se  spolupracovat a pomáhat si.

Naší cílem je dětem pomoci se vstupem do první třídy.

Vychováváme šťastné, sebevědomé a samostatné dítě.

Více informací o třídě


Květinový týden

Děkujeme rodičům za spolupráci, děti si sázení velice užily ! :) 

Více informací

Na návštěvě čardějnic U Cáchovny

S dětmi jsme si užili hezké čarodějnické dopoledne v MŠ U Cáchovny :)

Více informací

Vystoupení na velikonočním jarmarku

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Pohádková noc

S dětmi jsme si užili pohádkovou noc! Po stezce plné pohádkovách hádanek jsme si užili promítání pohádky Petr Pan. Před spaním si děti poslechly několik pohádek z knížky :) 

Více informací

Více novinek třídyUzavření školky BĚLEHRADSKÁ z důvodu REKONSTRUKCE

Vážení rodiče, z důvodu rekostrukce topení, jsme nuceni omezit provoz celé budovy mateřské školy BĚLEHRADSKÁ. Na základě ustanovení § 3 odst. 2  vyhlášky  č. 14/2005, Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, ředitelka 1. mateřské školy, Most, přerušuje provoz MŠ Bělehradská. Od pondělí  28.08.2023 je po dobu probíhají rekostrukce pro dětí a personál zajištěno náhradní zázemí v níže uvedených školkách. N Á H R A D N Í   Š K O L K Y: 1.třída KOŤÁTKA           náhradní šk…

Více informací

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MŠ BUDE UZAVŘENA V DOBĚ OD: 31.7. – 25. 8. 2023 NÁHRADNÍ MŠ V DOBĚ UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ BUDE MŠ KMOCHA. POKUD BUDE RODIČ POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ MŠ, MUSÍ VYPLNIT FORMULÁŘ: ZÁPIS DO MŠ O PRÁZDNINÁCH. TENTO FORMULÁŘ SI VYZVEDNE RODIČ U SVÉ TŘÍDNÍ UČITELKY A ZDE HO TAKÉ ODEVZDÁ.                     DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Více informací