OSLAVA PRÁZDNIN legrace a dobrodružství více informací
Zavřít
Zpět

O nás


           Mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1969, kdy bylo vystavěno okolní sídliště. Vedle mateřské školy je základní škola, kam většina našich dětí přechází.
            Od 1.1.2003 se stala naše mateřská škola jedním z patnácti odloučených pracovišť mateřské školy Lidická – příspěvková organizace.
Od 1.1.2022 se stala mateřská škola jedním ze šesti odloučeních pracovišt 1. mateřské školy Most - příspěvková  organizace.
 
              Mateřská škola je typizovaným předškolním zařízením se čtyřmi třídami s celodenním provozem s kapacitou pro 112 zapsaných dětí. Budova je jednopatrová s potřebným hospodářským zázemím, které se nachází v přízemních prostorách budovy. Škola se postupně modernizuje a opravuje.
 
Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká a členitá plocha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, skluzavkou, mašinkou a dalšími prvky pro dostatečné pohybové vyžití dětí. V letním období je vzrostlými stromy zajištěno dostatečné zastínění před přímým sluncem.
Zahrada pomáhá naplňovat cíle RVP. Je stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a našim cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.
Jednotlivé třídy a herny vytvářejí velmi dobré prostorové podmínky pro denní aktivity dětí. Každá třída s hernou má prostor pro rozmanité hravé koutky dětí a jsou tak vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj tvořivých her.
 
Dětem je denně poskytována pestrá plnohodnotná strava. Pokrmy jsou kombinovány tak, aby byla zajištěna dobrá stravitelnost i dostatek živin.
Během dne je nabídka pitného režimu rozmanitá. Dětem je podáván čaj, citronová voda a džusy, které připravuje kuchařka v MŠ z přírodních koncentrátů.
Prostředí mateřské školy plně respektuje zájmy a požadavky dětí, aby se cítily spokojeně, jistě a v bezpečí.
-          v MŠ probíhá  klidná adaptace nově přijatých dětí 
-          požadavky rodičů jsou plně respektovány
-         zaměstanci školy plně respektují potřeby dětí a citlivě a přirozeně navozují klid a pohodu
-          vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě věkové skupiny dětí a potřebám jejich života
-          všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte
-          pedagogové v dostatečné míře využívají pochvaly, která má kladný a motivační vliv na děti
-          zaměstnanci školy hovoří v klidu a tím v dětech vzbuzují důvěru a pocit bezpečí
-          ve vztazích mezi dospělými  a dětmi panuje vzájemná důvěra a tolerance, ohleduplnost a zdvořilost
 
Kolektiv mateřské školy pracuje jako tým – všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí, vedoucí odloučeného pracoviště podporuje profesionalizaci pracovního týmu a sleduje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání.
Vzdělávání dětí probíhá hravou formou po celý den a přihlížíme k vyváženosti mezi řízenými a spontánními činnostmi.
 

Galerie


Zažijme společně dobrodružství a legrace HURÁ PRÁZDNINY

Oslavte s námi příchod prázdnin a zažijte spoustu zábavy a legrace !

Více informací

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Čarodějnické odpoledne

Děkujeme všem za účast na našem čarodějnickém odpoledne ! Moc jsme si to užily :) 

Více informací