OSLAVA PRÁZDNIN legrace a dobrodružství více informací
Zavřít
Zpět

Projekt ROZUMÍME SI

Zpět na seznam článků

Projekt ROZUMÍME SI není jen sdělení pro veřejnost umístěné na dveřích či vestibulu školy,

Cílem výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Přehled vybraných aktivit: aktivity plynule navazují na předchozí projekty z roku 2017, 2019, 2021 (Šablony pro MŠ I, II, III). Realizovaný výběr šablon: 

Školní asistent - cílem této aktivity je poskytnout personální podporu ( školního asistenta) mateřské škole. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA  MOST, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

JE ZAPOJENA

DO OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

 

NÁZEV PROJEKTU: ROZUMÍME SI

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_22_002

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Šablony pro MŠ

Datum zahájení: 1. 9. 2022                    Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

 

AKTIVITY, KTERÝMI BUDEME ŠABLONY NAPLŇOVAT:

  • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ
  • INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
  • ŠKOLNÍ ASISTENT 

Přehled šablon 


Galerie


Zažijme společně dobrodružství a legrace HURÁ PRÁZDNINY

Oslavte s námi příchod prázdnin a zažijte spoustu zábavy a legrace !

Více informací

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Čarodějnické odpoledne

Děkujeme všem za účast na našem čarodějnickém odpoledne ! Moc jsme si to užily :) 

Více informací